Концентриран маркетинг

Преди компанията да влезе в потребителяпазар, неговите експерти оценяват възможностите на предприятието и последвалата стратегия за популяризиране на стоки и услуги. Концентрираният маркетинг позволява на фирмите с ограничен бюджет, започващи дейността си, да получават значителни печалби. Този подход обаче носи и известен риск, тъй като насочването към един сегмент от пазара може да доведе до намаляване на приходите в случай на загуба на лихви за този вид стоки или услуги.

Концентриран маркетинг

Концентриран маркетинг

Подобна техника се използва от фирмите, които рекламираталкохол, месо, дрехи, техника, машини за промишлеността. Понякога фирма с диференциран или недиференциран маркетинг може да се използва концентриран маркетинг в своите практики за прилагането на някои видове стоки. Пример за това е компанията "General Motors", който е прибягнал до този метод за сегментиране на пазара по-точно да се удари в целевата аудитория в производството на нови модели автомобили.

Концентрираният маркетинг е така нареченият целеви маркетинг. Тя идентифицира аудиторията на потребителите, които са разделени по критериите:

 • полова идентичност;
 • място на пребиваване;
 • определен размер на дохода;
 • желание;
 • цели на аудиторията;
 • страхове;
 • нуждае.

Ако не провеждате такъв мониторинг, тогаваЩе бъде невъзможно да се определи курса на рекламната кампания или да се прогнозират бъдещи доходи или рискове. Концентрираният маркетинг се създава с цел максимално точна полза за целевата аудитория. примери:

 • ритуални услуги;
 • стоки за младоженци;
 • подготовка на сватби;
 • стоки за деца.
  Целеви пазарни сегменти

Целеви пазарни сегменти

Пазарът е разделен на части, всеки от които в това илидо известна степен отговаря на конкретно искане. С помощта на внимателен анализ всички потребители са разделени на групи с подобни искания. Те създават предложение за тях. В зависимост от това какъв вид позициониране на пазара избира дружеството, той насочва дейността си към един или няколко сегмента на пазара.

Концентриран маркетинг в действие

За да разберете как се създава сегментпазар, ние даваме основните критерии за разпределение на целевата аудитория за конкретни групи. Изгответе задълбочен анализ. Един сегмент ще включва хора със специфично място на пребиваване: град или село (отчита се гъстотата на населението), регион, транспортни връзки, климат, наличие на конкуренти и законови ограничения.

Концентрираният маркетинг е

Това е последвано от демографски анализ на тази целаудитория: възраст, пол, професия, образование, доходи, семейно положение и начин на живот. Не забравяйте да вземете предвид отношението на потребителите към марката, която искат да навлязат на пазара, колко популярна е и коя е лоялността на аудиторията към нея. Обмислете мотивите за извършване на покупки, както и степента на важност на стоките на тази фирма за клиентите.

Както можете да видите, преди да влезете на пазара, фирмиТе извършват задълбочен мониторинг и могат да откажат развитие в някои региони поради ниското търсене на офертите си. По този начин виждаме, че всякакъв вид работа в сферата на предоставяне на стоки и услуги е свързана с риск. Всяка компания избира най-удобния маркетинг за себе си, но без ясно планиране и анализ на някой от горните методи ще бъдат обект на колебания.

хареса:
3
Маркетинговият план е основата за вашето
Директният маркетинг е ефективен начин
Конверсионен маркетинг: в този случай
Маркетингови концепции
Диференциран маркетинг
Международен маркетинг
Маркетинговият микс е ... Маркетинг
Маркетингов план Amway
сео цени
Топ публикации
нагоре